Watoto NL

Tijdens de concerten tour van het Watoto Kinderkoor uit Uganda wordt dit filmpje getoond om te laten zien hoe dankbaar de weeskinderen in Uganda zijn dat zij gesponsord worden.
Er wordt hiermee aangetoond wat het voor een kind kan betekenen dat het gesponsord wordt.